Beseda s hercem M. Rumlem

Beseda s hercem M. Rumlem

V neděli 11. září proběhla na zahradě Šolcova statku beseda s hercem Matoušem Rumlem, laureátem Ceny Zuzany Navarové a Thálie.

IMAGE:
Besedu moderoval Josef Kettner, bývalý herec, umělecký šéf a režisér Městského divadla Mladá Boleslav, ve kterém Matouš Ruml působil.

IMAGE:
Publikum obsadilo všechny lavice i židle, což je neklamná známka skutečnosti, že se sešlo nejméně 50 diváků.

IMAGE:
Jako každou besedu, i vystoupení Matouše Rumla doprovodil koncert Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky. Kapelník souboru je druhý hudebník zleva.

IMAGE:
Besedě nehnutě naslouchali nejen početní návštěvníci (v popředí), ale i keramické kočky v okně (v levém horním rohu).

IMAGE:
K milým hostům chvílemi přisedl i hospodář statku (na snímku Oty Křiklana vpravo).