Beseda s Janem Vodňanským

Beseda s Janem Vodňanským

V sobotu 24. září se na Šolcově statku uskutečnila poslední letošní beseda s koncertem. Nadmíru vzácným hostem byl tentokrát zpěvák, textař, spisovatel, herec, technik a filozof Jan Vodňanský. Vzpomínal na svá setkání s Petrem Skoumalem, s Voskovcem a Werichem, s prof. Patočkou, s Václavem Havlem a dalšími. Zmínil překážky, které mu do cesty stavěl minulý režim, zejména po jeho podpisu Charty 77.

IMAGE:
Poutavému vyprávění naslouchalo asi 40 posluchačů.

IMAGE:
Zvídavé dotazy kladl moderátor pořadu Jindřich Žemlička.

IMAGE:
Besedu doprovodil koncert Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky (na snímku druhý zleva) s výpomocí kapelníka Českého saxofonového kvarteta Romana Fojtíčka (druhý zprava).