Beseda se Stanislavem Zindulkou

Beseda se Stanislavem Zindulkou
Letošní cyklus besed s osobnostmi kulturního života navýsost důstojně uzavřelo vystoupení herce Stanislava Zindulky. V neděli 17. září 2017 Mistr vtipně a poutavě zavzpomínal na svou dlouhou a úspěšnou hereckou dráhu.

IMAGE:
Vzácného hosta přivedl a pořad uváděl režisér Josef Kettner (na snímku vlevo).

IMAGE:
Besedu doprovodil koncert Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky ve složení – zleva doprava – Vladimír Vlášek, kapelník Josef Žemlička, Roman Fojtíček a Milan Červinka.

IMAGE:
Pohled na početné publikum.

IMAGE:
Do návštěvní knihy statku Stanislav Zindulka napsal: „Je to tady moc pěkné, přitažlivé a spontánní. Dík! Stanislav Zindulka 17. 9. 2017“

Foto Josef Hlaváček