Musica Bohemica Viva

Musica Bohemica Viva

Za příjemného, polojasného počasí se v sobotu 30. července 2016 na zahradě Šolcova statku uskutečnil první samostatný koncert. Soubor Jaroslava Krčka Musica Bohemica Viva zde zahrál skladby z doby letos jubilujícího krále Karla IV. a přidal pásmo lidových písní. Poněvadž se pořad setkal s mimořádným ohlasem, budeme v pořádání koncertů pokračovat.

IMAGE:
Vedoucí souboru Jaroslav Krček stihl dirigovat, hrát na elektrické  varhany a navíc pořad provázel slovem.
 
IMAGE:
Zpívá Karel Jakubů.

IMAGE:
Zleva doprava violista Miljo Milev, pěvec Karel Jakubů, ve dveřích statku fotografující redaktor Nových novin Jiří Němeček, dirigent Jaroslav Krček, houslista Vít Nemut a violoncellistka Marie Varholáková.

IMAGE:
V levé části snímku vidíme členky souboru. Na flétnu hraje Kateřina Jansová a hoboj si připravuje Gabriela Krčková. Violoncellistce Marii Varholákové se při odchodu ze statku stala nehoda. Když procházela nízkým rámem dveří, ozvala se rána. „Praštila jste se do hlavy?“, starostlivě se otázal hospodář. „Ne, do cella“, odvětila hudebnice. Drahocenný nástroj, který měla v pevném pouzdru připevněný na zádech, však – naštěstí – nedoznal úhony.