Síň statku a pes Pif / Puf na grafice Martina Boudy

Síň statku a pes Pif / Puf na grafice Martina Boudy
Devět z deseti výtvarníků zobrazuje Šolcův statek v pohledu ze zahrady. Akademický malíř Martin Bouda je tím desátým, který se na ex libris pro hospodáře naopak dívá ze síně statku do zahrady.

IMAGE:
Takto Šolcův statek vypodobnil r. 2010 otec Martina Boudy, Jiří Bouda.


IMAGE:
Je zřejmé, že se zájem výtvarníků nesoustředí jen na samotný statek, ale i na jeho přísného hlídače, psa Pifa / Pufa. Spatřujeme ho nejen na úvodní ilustraci, ale třeba i na nedávném PF od Aleny Antonové. Takové pozornosti se možná netěšil ani legendární psí herec Rin Tin Tin.