Alena Antonová

IMAGE:
Alena Antonová v Galerii Karla Samšiňáka, na vernisáži výstavy grafik Tomáše Hřivnáče (1. května 2018)


*16. 12. 1930 Praha   †30. 12. 2021 Praha

Akademická malířka Alena Antonová náležela k nejbližším spolupracovníkům a přátelům dnešních hospodářů na Šolcově statku. Významně se podílela na sestavování výstavních plánů Galerie Karla Samšiňáka i sousedního lapidária, pomáhala s instalacemi výstav, přiváděla sem výtvarníky zvučných jmen a sama zde opakovaně představovala svoji tvorbu. Předchozímu majiteli objektu, Karlu Samšiňákovi, vytvořila řadu ex libris a celou sérii novoročenek s motivem svatých.

IMAGE:
Alena Antonová (vpravo) na své šumavské chalupě (leden 2019)

Výtvarná studia:
1945 – 1948 – Státní odborná škola keramická Praha
1948 – 1949 – Státní grafická škola, prof. Karel Tondl
1949 – 1955 – Vysoká škola uměleckoprůmyslová, prof. Emil Filla

IMAGE:
Spolužačky z keramické školy, Alena Antonová (vlevo) a Blažena Martiníková, postály 21. srpna 2016, při vernisáži výstavy posledně zmíněné autorky, před sochou Petra Šturmy v zahradě Šolcova statku.


Dílo:

Celoživotní inspirací se pro Alenu Antonovou stal Fillův kubismus, který interpretovala svým vlastním, osobitým stylem.  Jejím oblíbeným tématem byla žena, vedle níž se často objevovali psi a kočky. Věnovala se volné, užité a drobné grafice (dřevořez, linoryt, suchá jehla, lept), knižním ilustracím i malířské tvorbě. Byla členkou Sdružení českých umělců grafiků Hollar (od r. 1992) a Spolku sběratelů a přátel exlibris (od r. 1983). Účastnila se nesčetných společných i samostatných výstav doma i v zahraničí (Rakousko, Německo, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, Japonsko). Na Šolcově statku vystavovala v roce 2007, 2014 (společně se svým již zesnulým manželem, akademickým sochařem Petrem Šturmou) a r. 2020.

IMAGE:
Alena Antonová na svatbě Sylvy a Jana Samšiňákových, na městském úřadě Sobotky, 23. března 2018. V pozadí obraz Aleny Antonové, který trvale zdobí zdejší obřadní síň.

Ceny a vyznamenání:

1991    Čestné uznání SSPE – soutěž Exlibris Comenius
2000    Čestné uznání SSPE – soutěž Exlibris Praha srdce Evropy
2005    Cena SSPE za celoživotní tvorbu v oboru exlibris
2008    Cena SSPE na XIV. festivalu komorní grafiky
2010    Medaile V. Hollara za celoživotní dílo
2010    Cena A. Brunovského FISAE za zásluhy o tvorbu exlibris

IMAGE: Alena Antonová (vlevo) v Jeruzalémě, 22. května 2019, na společném výletu s manželi Samšiňákovými

Tvorba, spojená se Šolcovým statkem:

IMAGE:
Alena Antonová, Zátiší ze Šolcova statku (2013)

IMAGE:
Ze společné výstavy Aleny Antonové a Petra Šturmy, lapidárium Šolcova statku, 2014


IMAGE:

Pro předchozího hospodáře Šolcova statku, Karla Samšiňáka, vytvořila  Alena Antonová dlouhou řadu novoročenek s motivy svatých. Na této je svatý Bartoloměj, sobotecký chrám sv. Maří Magdalény a erb pánů ze Šelmberka, kteří r. 1498 vymohli povýšení Sobotky na město.

IMAGE:
Jedna z posledních grafik Aleny Antonové. Pro hospodáře Šolcova statku, manžele Samšiňákovy, ji vytvořila krátce před svým náhlým úmrtím v prosinci 2021.

Alena Antonová a její zvířátka

IMAGE:

Kde byla Alena Antonová, tam nechyběli její psi a kočky. V popředí fotografie si jezevčík Modigliani (zkráceně Modi) hoví na lavici malířčiny šumavské chalupy.