Šolcův statek na výtvarných dílech

IMAGE:
Akvarel neznámého autora, r. 1908

IMAGE:
Kreslená pohlednice od Karla Vika

IMAGE:
Exlibris K. Samšiňáka od Karla Kinského, kolem r. 1955

IMAGE:
Šolcův statek na grafice od Evy Haškové, r. 2022

IMAGE:
Šolcův statek na dřevorytu Anatolije Ivanoviče Kalašnikova, r. 1976

IMAGE:
Šolcův statek na kresbě Gerarda Gaudaena, r.1993

IMAGE:
Exlibris Jany Ouředníkové od Jiřího Boudy, v popředí sokolové

IMAGE:
Šolcův statek na grafice Josefa Jíry, vydané r. 1993 k sedmdesátinám Karla Samšiňáka

IMAGE:
Šolcův statek na grafice Zdeňka Mlčocha z r. 1986

IMAGE:
Šolcův statek na akvarelu soboteckého lékaře MUDr. Aloise Kafky


IMAGE:
Šolcův statek na kresbě Jiřího Qida Valtra, r. 2001

IMAGE:
Kolorovaná kresba od Jiřího Škopka, r. 2008

IMAGE:
Pamětní list Šolcova statku od Jiřího Boudy, r. 2010

IMAGE:
Pamětní list Šolcova statku od Petra Minky, r. 2011

IMAGE:
Šolcův statek na ex libris režisérky Hany Kofránkové, od Zdeňka Mlčocha, z r. 1986

IMAGE:
Šolcův statek na upomínkovém grafickém listu - posezence od Jaroslava Uiberlaye

IMAGE:
Šolcův statek na grafice Jaroslava Kaisera, r. 1979

IMAGE:

Šolcův statek na grafice Ladislava Josefa Kašpara, r. 1974

IMAGE:

Šolcův statek na ex libris Karla Samšiňáka od Zdeňka Mlčocha

Převzato z knihy Jana Samšiňáka "Šolcův statek v Sobotce - Historie, lidé, umění" (vydalo nakladatelství Vladimíra Němečka, Varnsdorf 2015) a doplněno o několik dalších položek.