Rekonstrukce Šolcova statku v datech

IMAGE:
Snímek MUDr. Ivana Kafky z května r. 2006. Stavební firma Durango spolu se šindelářstvím Čábelka - Věříš zahajují rekonstrukci položením nové střechy

Postup rekonstrukce Šolcova statku v letech 2006 až 2015

Předmět opravy

Termín opravy

Opravu provedl

Stavební dozor

Investor

Nová střecha ze štípaného šindele, dřevěné okapové žlaby

Jaro 2006

Šindelářství Čábelka – Věříš
Rasochy u Týnce nad Labem

Ing. arch. Petra Zajíčková

Karel Samšiňák

+

Jan Samšiňák

+

Královéhradecký kraj
(dotace KPG 200602)

Severní stěna – výměna shnilých trámů roubení, impregnace dřeva, doplnění vymazávek

Podzim 2006

Durango s.r.o.
Liberec

Jan Samšiňák

+

Královéhradecký kraj
(dotace KPG 200602)

Odstranění havarijních stavů: demontáž heraklitového obložení stěn bytu v přízemí, vysekání betonové podlahy předsíně, proražení přístupu do sklepa

Podzim 2006

Jan Samšiňák

+

Královéhradecký kraj
(dotace KPG 200602)

Položení nových podlah bytu v přízemí, obnova roubení a vymazávek jeho vnitřních stěn, cihlová dlažba v předsíni, konečné vyřešení přístupu do sklepa.

Jaro 2007

Jan Samšiňák

+

Královéhradecký kraj
(dotace KPG 200702)

Rekonstrukce kuchyně a koupelny v přízemí, nové přívody studené a teplé vody

Jaro 2007

Jan Samšiňák

Kompletní rekonstrukce elektroinstalace vč. osvětlení výstavní síně

Podzim 2007 – jaro 2008

REMA spol. s r.o.
Praha

Ing. Petr Zajíček

Jan Samšiňák

Odstranění garáže

Únor 2008

Durango s.r.o.
Liberec

Jan Samšiňák

+

Královéhradecký kraj
(dotace KPG 200802)

Nová střecha maštale (bobrovky), okapové žlaby, omítky na obou štítech

Březen 2008

Nová podlaha výstavní síně

Březen –duben 2008

Výměna všech zbývajících trámů objektu, napadených hnilobou, doplnění  vymazávek

Únor – květen 2008

Jan Samšiňák

+

Královéhradecký kraj
(dotace KPG 200802)

Položení nových podlah ve čtyřech místnostech 1. patra

Únor – květen 2008

Jan Samšiňák

Posunutí sloupků venkovních vrat k jižní stěně maštale, výroba a montáž nových vrat i branky, doplnění chybějících planěk plotu

Duben – červen 2008

Durango s.r.o.
Liberec

Jan Samšiňák

Náhrada sololitových stropů 1. patra prkennými

Únor – květen 2008

Kompletní rekonstrukce bytu v 1. patře

Výroba a montáž kopie dřevěného schodiště do 1. patra

Květen 2008

Jan Samšiňák

+

Královéhradecký kraj
(dotace KPG 200802)

Instalace elektronického poplašného systému

Červen 2008

Gateway Plus s.r.o.

Jan Samšiňák

Celková obnova zahrady

Říjen 2008 – duben 2009

Zahradnictví Řehákovi
Osek

Přeložení a doplnění pískovcové dlažby na zahradě, stavba kůlny na nářadí

Březen – duben 2009

Durango s.r.o.
Liberec

Jan Samšiňák

Rekonstrukce depozitáře v 1. patře statku, výměna zbývajících podlah 1. podlaží

Březen – duben 2009

Jan Samšiňák

Adaptace maštale na lapidárium – dlažba, omítka, mříže, elektroinstalace, elektronický poplašný systém

Březen – květen 2009

Durango s.r.o.
Liberec +

REMA spol. s r.o.Praha +

Kovářství Böhm
Černuc +

Gateway Plus, s.r.o.

Jan Samšiňák

+

Královéhradecký kraj

(dotace KPG 022009)

Nové domovní přípojky na hlavní vodovodní a kanalizační řad, vyvložkování vodoměrné šachty extrudovaným polystyrénem

Duben-září 2011

Durango s.r.o. Liberec

Jan Samšiňák

Restaurování historické záklopy z r. 1811

Duben – červen 2011

Ak. malíř a restaurátor Miloslav Marschal

Jan Samšiňák

Pořízení kopie historické záklopy a obrazu sv. Floriána, upevnění obou artefaktů do jižního štítu statku

Červen - září 2011

Ctibor Helcelet

Adolf Absolon

Durango s.r.o. Liberec

Jan Samšiňák

Napojení objektu na zemní plyn, instalace teplovodního vytápění do obytného traktu

Květen – červenec 2012

Durango s.r.o. Liberec +

Instalatérství Voreti, Praha

Jan Samšiňák

Restaurování krucifixu z inventáře statku, jeho usazení na pískovcový podstavec do zahrady.

Duben 2015

Michaela a Michal Bartoníčkovi

Jan Samšiňák


IMAGE:
Snímek ze srpna 2007. První fáze celkové rekonstrukce je v plném proudu: vstup do statku je osazen provizorními dveřmi (původní jsou v péči restaurátora), podezdívka je ještě zčásti zborcená, plot a vrata pobořená, zahrada zarostlá plevelem..., ale dům už má novou střechu i dřevěné okapy, je vyspravena severní stěna (nejbližší k objektivu fotoaparátu) a v interiéru se připravuje generální oprava elektroinstalace.

Převzato z knihy Jana Samšiňáka "Šolcův statek v Sobotce - Historie, lidé, umění" a doplněno o další údaje. Vydalo nakladatelství Vladimíra Němečka, Varnsdorf 2015.