Cedulárium

Krom galerie, vnitřního lapidária a venkovního lapidária oplývá Šolcův statek také ceduláriem. Místní sbírka cedulí by svým rozsahem mohla směle konkurovat tak proslulým světovým galeriím, jakými jsou Centre Pompidou v Paříži, Guggenheimovo muzeum v New Yorku či Treťjakovská galerie v Moskvě. Jelikož však zmíněné kulturní stánky cedulária ke své škodě neprovozují, (mimo jiné i) v tomto oboru Šolcův statek představuje světovou jedničku.

Spatřit tu můžeme tabulky s obsahem informativním, naučným, výstražným i výhružným, bezprostředně se vztahující ke statku či pocházející z jiných objektů, vyvedené na plechu, papíru i umělé hmotě, sestavené v jazyku českém i anglickém. Prohlédněte si ukázku z této kolekce.

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

IMAGE: