Šolcův statek na pohlednicích

IMAGE:
Šolcův statek na přelomu 19. a 20. století, foto Jan Šimon *

IMAGE:
Šolcův statek na počátku 20. století, v popředí studna (z archivu NPÚ Josefov)

IMAGE:
Šolcův statek na počátku 20. století (z archivu NPÚ Josefov)

IMAGE:
Statek od jihozápadu, pohlednice z r. 1937

IMAGE:
Jižní stěna statku těsně po rekonstrukci, r. 1966, foto Marie Šechtlová

IMAGE:
Západní stěna statku, po rekonstrukci, r. 1966, foto Marie Šechtlová

IMAGE:
Statek od severozápadu, r. 1975

IMAGE:
Statek od severozápadu, po výměně doškové střechy za šindelovou, r. 1991

IMAGE:

Statek od severozápadu, r. 2008, foto Milan Holenda


IMAGE:
Noční pohled, r. 2010, foto Milan Holenda a Zbyněk Krámek

IMAGE:
Složený pohled, r. 2014, foto Milan Holenda *

IMAGE:
Šolcův statek na turistické vizitce CZ-2683, foto Jan Fleissig *

* Takto označené pohlednice lze na Šolcově statku zakoupit – viz ceník.