Letecké snímky Šolcova statku

IMAGE:
Statek od východu, foto Ing. Jiří Pištěk

IMAGE:
Statek od jihovýchodu, foto Ing. Jiří Pištěk

IMAGE:

Statek od jihozápadu, foto Ing. Jiří Pištěk