Životopisná data V. Šolce

21. 11. 1826 Svatba Jana Šolce (1790 – 1855) a Barbory Ježkové (1807 – 1877). Z manželství vzejde 5 dětí. Čtvrtým v pořadí a nejmladším ze 3 synů bude básník Václav Šolc.
23. 12. 1838 Narodil se básník Václav Šolc. V matrice se uvádí adresa rodiště Předměstí 3, což byla tehdejší oficiální adresa Šolcova statku.
1844 Václav Šolc začal navštěvovat soboteckou školu.
1853 - 1860 Studia na gymnáziu v Jičíně.
1855 Složil první verše. Publikoval je pod pseudonymem Václav Předměstský.
20. 5. 1855 Zemřel jeho otec Jan Šolc.
srpen 1855 Poprvé vystoupil jako deklamátor na studentské akademii v Sobotce.
1856 – 1859 Organizoval recitační a divadelní představení studentů v Sobotce.
1858 Napsal cyklus básní Písně o bledé dívce.
1859 V Lumíru byly otištěny básně Lavičky a Písně v bouři.
21. 7. 1860 Složil maturitní zkoušku na jičínském gymnáziu.
13. 10. 1860 Začal studovat historii na Filozofické fakultě Karlo – Ferdinandovy univerzity Praze.
1861 – 1864 V Obrazech života, v Rodinné kronice a v jiných časopisech otiskl řadu básní, gazelů a sonetů, z nichž vyvolaly pozornost především: Našim pěvcům, Zpěvy svatováclavské, Polskému národu aj.
květen 1864 V Rodinné kronice otiskl báseň Písničkář.
1864 – 1867 Působil u kočovných divadelních společností.
1867 V Květech vydal báseň Naše chaloupky.
1868 Na filozofické fakultě obnovil dříve přerušená studia.
podzim1868 Vyšly Prvosenky.
1868 Akademický čtenářský spolek jej spolu se Svatoplukem Čechem a Otakarem Hostinským pověřil redakcí Almanachu českého studentstva na rok 1869.
1870 Ve druhém almanachu Ruchu uveřejnil báseň Dalibor. Složil báseň Dědovy vrásky.
1871 Začal připravovat druhé, rozšířené vydání Prvosenek.
14. 7. 1871 Zemřel v Sobotce, patrně na zápal plic.
17. 7. 1871 Byl uložen do rodinné hrobky na soboteckém hřbitově.
srpen 1871 Světozor posmrtně otiskl jeho sonety Krvavé růže.
29. 8. 1880 V Sobotce byl Václavu Šolcovi slavnostně odhalen pomník s reliéfní plaketou od sochaře Antonína Procházky.

IMAGE:
Františka Pluhařová (1843 - 1915), láska Václava Šolce, již básník opěvuje v "Písních o bledé dívce". Podobenka z ateliéru Hynka Fiedlera v Praze.

Převzato z knihy Jana Samšiňáka "Šolcův statek v Sobotce - Historie, lidé, umění" a doplněno o další údaje. Vydalo nakladatelství Vladimíra Němečka, Varnsdorf 2015.