Motivy ze Šolcova statku

IMAGE:
Zátiší ze Šolcova statku od Aleny Antonové, z r. 2013. V popředí džbán z inventáře statku, od keramika Jaroslava Podmola

IMAGE:
Pamětní list Šolcova statku, vydaný r. 2018 k životním výročím Karla Samšiňáka. Autorka grafiky: Alena Antonová.

IMAGE:

Tzv. posezenka od Jana Kavana

Posezenky jsou příležitostně vydávané grafické listy, které se rozdávají účastníkům přátelských posezení na Šolcově statku.

IMAGE:

Síň Šolcova statku na grafice Martina Boudy z r. 2021. Ve dveřích číhá hospodářův pes Pif / Puf, obvykle připravený nikoho nevpustit dovnitř, v tomto případě ani ven.
IMAGE:

Pamětní list Šolcova statku od Milana Bauera

IMAGE:

Kočka přede dveřmi Šolcova statku. Ex libris Jana Samšiňáka od Aleny Antonové, z r. 2014

IMAGE:


IMAGE:

Pamětní list Šolcova statku od Aleny Antonové, z r. 2013

IMAGE:

Židle ze Šolcova statku. Ex libris Jana Samšiňáka od Aleny Antonové, z r. 2014


IMAGE:

Stejná židle z inventáře Šolcova statku, tentokrát na grafice Vladimíra Komárka

IMAGE:
Židle z inventáře statku potřetí, na upomínkovém grafickém listu (tzv. "posezence") od Vladimíra Komárka

IMAGE:
Stejná židle počtvrté, na posezence od Jana Kavana, z roku 2019

IMAGE:
Upomínkový grafický list - posezenka od Zdeňka Mlčocha, z roku 1994

IMAGE:
Krb Šolcova statku na upomínkovém grafickém listu - posezence od Jiřího Boudy, z roku 2002


IMAGE:

IMAGE:
Roku 1979 vydalo nakladatelství Albatros plastickou vystřihovánku Šolcova statku - na titulní straně vpravo dole.

IMAGE:

Sobotecký betlém od Jiřího Škopka, z r. 2015. Šolcův statek je vyobrazen v pravém spodním rohu.

 
IMAGE:

IMAGE:

Na titulní straně i červnovém listu nástěnného kalendáře stavební firmy Durango s.r.o. se objevily fotografie Šolcova statku, zaměřené na práce, které tu tato firma odvedla v roce 2015: restaurování krucifixu a jeho usazení na pískovcový podstavec do zahrady, opravy a repase štítů a střechy objektu.

 
IMAGE:

IMAGE:

IMAGE:

Ve stolním kalendáři města Sobotky na rok 2018 se Šolcův statek objevuje na několika listech. Kalendář vydal Vladimír Němeček, foto Milan Holenda.

 

Převzato z knihy Jana Samšiňáka "Šolcův statek v Sobotce - Historie, lidé, umění" (vydalo nakladatelství Vladimíra Němečka, Varnsdorf 2015) a doplněno o několik dalších položek.