Akademičtí malíři Daniela a Karel Benešovi

IMAGE:

IMAGE:

Daniela Benešová
se narodila 27. září 1929 v Klatovech.
Studovala na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u prof. Emila Filly (1948 – 1953) a čestný rok u prof. Antonína Strnadela (1953 – 1954).
Věnuje se malbě, grafice, ilustraci a ex libris. Používá olej, temperu, litografii, suchou jehlu a lept. Je členkou Sdružení českých výtvarných umělců grafiků Hollar .
Žije a pracuje v Praze.

Karel Beneš
se narodil 1. května 1932 ve Vlčnově.
Studoval na Vyšší škole pro umělecký průmysl v Jablonci nad Nisou (1947 – 1950) a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (1950 – 1955) u prof. Antonína Strnadela, u něhož přijal ještě dva čestné roky (1955 – 1957).
Věnuje se barevné litografii, kamenorytině, užité grafice, ilustraci a ex libris. Častým motivem  mu jsou vlčnovské jízdy králů a slovácké balady, provázané s hudebními a cirkusovými tématy. Je členem Sdružení českých výtvarných umělců grafiků Hollar.

Žije a pracuje v Praze.

IMAGE:

Daniela Benešová: Dívka a město

IMAGE:

Daniela Benešová: Nad zemí

IMAGE:

Daniela Benešová: Nebe, peklo, ráj

IMAGE:

Karel Beneš: Pierot s růží

IMAGE:

Karel Beneš: Masopust