Jaroslav Vacek, akademický sochař

 

IMAGE:

* 6. prosince 1923 Veľké Kosihy na Slovensku, † 26. dubna 2012 Praha
 
byl figurativní sochař, výtvarník a medailér. Jeho sochařská orientace na lidské figury směřovala ke studiu jejich základních objemů a vzájemných vztahů za účelem vyjádření abstraktních pocitů. Výsledkem jeho studií přírody byla silně geometrizovaná nebo abstrahovaná torza lidských figur. Svojí tvorbou se Jaroslav Vacek řadil k předním představitelům poválečné výtvarné moderny (společně s Miloslavem Chlupáčem, Karlem Kronychem či Milošem Zetou).
 
Stručný životopis
Otec Jaroslava Vacka byl český legionář, který na konci války ve známých legionářských vlacích projel přes celou Sibiř až do Vladivostoku. Za první republiky sloužil u finanční stráže na Moravě a na Slovensku. Pohnuté osudy se nevyhnuly ani jeho synovi, pozdějšímu sochaři Jaroslavu Vackovi. Za 2. světové války, v roce 1940, se jako sedmnáctiletý hoch pokusil o útěk do Ruska, kde chtěl vstoupit do cizinecké armády. Za tento delikt byl nakrátko vězněn gestapem.
Za protektorátu navštěvoval Školu umění ve Zlíně u prof. Vincence Makovského. Pro „špatné mravy" byl ale ze školy vyloučen. Jeho první výstavou, které se účastnil spolu s dalšími výtvarníky, byla výstava „Umělci národu" v Olomouci. Po skončení druhé světové války zahájil Jaroslav Vacek studia na Akademii výtvarných umění v Praze, v ateliérech prof. Vincence Makovského a prof. Jana Laudy. V roce 1950 se účastnil další kolektivní výstavy („Výtvarná úroda“) v Domě výtvarného umění v Praze.

IMAGE:

Výtvarná studia

 • 1942 - 1943 Škola umění (1939-1947), Zlín
 • 1945 - 1951 Akademie výtvarných umění, Praha, prof. Jan Lauda
 • 1945 - 1951 Akademie výtvarných umění, Praha, prof. Vincenc Makovský

IMAGE:

Tvorba (vesměs umístěná ve veřejném prostoru)

 • 1968 - 1971 Cínový reliéf Příroda a tvoření, (odstraněno 2010); průčelí základní školy Plamínkové, sídliště Pankrác I, Praha 4
 • 1971 Betonová socha Květ; V Rovinách, sídliště Pankrác II, Praha 4
 • 1971 Trachytová socha Matka; na rohu ulice Hvězdova a Na Pankráci, Praha 4
 • 1971 Plastika, umělý kámen; Pujmanové, sídliště Pankrác I, Praha 4
 • 1974 Cínový reliéf S čepicí; průčelí mateřskě školky v Kutné Hoře
 • 1974 Cínový reliéf Na koni; průčelí mateřskě školky v Kutné Hoře
 • 1982 Pískovcová socha Shledání
 • 1987 Vlny života, umělý kámen; Blažimská, Košík, Praha 11
 • 1988 Mramorové sousoší Rodina; Průběžná, Strašnice, Praha 10
 •  ???? Kamenné sousoší Rodina; U Botiče, Praha
Další drobná díla (názvy): Vzhlížející, Prosba, Shledání, Ohebnosť, Milenci, Fontána

IMAGE:

Příslušnost k uměleckým skupinám

 • Sdružení sochařů Čech, Moravy a Slezska
 • Český fond výtvarných umění (ČFVU)
Svaz československých výtvarných umělců

IMAGE:

Zastoupení ve sbírkách

 • Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (České Budějovice)
 • Galerie hlavního města Prahy
 • Galerie Klatovy / Klenová, Janovice nad Úhlavou (Klatovy)
 • Muzeum umění Olomouc
 • Národní galerie v Praze, Veletržní palác
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích

IMAGE:

Společné výstavy
 • 1943 Umělci národu, Klub přátel umění v Olomouci, výstavní síň, Olomouc
 • 1950 - 1951 Výtvarná úroda 1950, Dům výtvarného umění, Praha
 • 1967 Umělci k výročí Října, Bruselský pavilon, Praha
 • 1967 1. pražský salon, Bruselský pavilon, Praha
 • 1969 2. pražský salón (obrazů, soch a grafik), Dům U Hybernů, Praha
 • 1976 Soudobá česká plastika, medaile a sochařská kresba ze sbírek Galerie výtvarného umění v Olomouci. Na počest XV. sjezdu KSČ a 55. výročí založení KSČ, Dům umění, Olomouc
 • 1978 Umění vítězného lidu. Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února, Praha
 • 1979 Výtvarní umělci dětem, Praha
 • 1980 Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
 • 1985 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha
 • 1985 Vyznání životu a míru. Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava
 • 1985 Súčasná československá komorná plastika, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (Okresná galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne), Trenčín
 • 1985 Jaroslav Vacek: Plastiky, Ladislav Čepelák: Grafika, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, Olomouc
 • 1986 Drobná plastika, Galerie Platýz, Praha 1
 • 1987 Obrazy a sochy. Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců, Mánes, Praha
 • 1987 Současná česká medaile a plaketa, Mánes, Praha
 • 1987 VI. biennale małych form rzeżbiarskich, Galeria BWA, Poznaň
 • 1988 Akt v tvorbě výtvarníků, Galerie d, Praha
 • 1988 Salón pražských výtvarných umělců '88, Park kultury a oddechu Julia Fučíka, Praha
 • 1989 Z nových zisků Národní galerie v Praze (1987 - 1988), Národní galerie v Praze
 • 1989 Tendence v českém sochařství 1979 - 1989, Bezručovy sady, Olomouc
 • 1993 Komorní plastika, Mánes, Praha
 • 1993 Výstava současného českého sochařství, Mánes, Praha
 • 1996 Slyšme hlas, Klášter premonstrátů, Praha
 • 1996 Žena v tvorbě českých grafiků a sochařů, Galerie Frederyk, Mariánské Lázně (Cheb)
 • 2005 Hudba ve výtvarném umění. Socha, malba, grafika, sklo, Galerie Pyramida, Praha
 • 2005 Opojná plasticita a ztělesnění duchovního světa, Figura v českém sochařství 20. století, Mánes, Praha
 • 2005 Aukce Oficiální umění 1960-1989, Výstava dražených uměleckých děl, Galerie Peron, Praha
 • 2005 Mladé umění 1998 - 2005. Oficiální umění 1960 - 1989, Mánes, Praha

IMAGE: