Petr Minka

IMAGE:

Datum a místo narození: 19. července 1961 Ústí nad Labem
 
Školní vzdělání: Střední odborná škola výtvarná Václava Hollara v Praze 1980 – 1986
 
Výtvarná činnost: malba, kresba, ilustrace, grafika, ex libris
 
Stručný životopis:
Petr Minka se narodil v Ústí nad Labem 19. července 1961. Žije a tvoří střídavě v Praze a ve Štětí na Litoměřicku. Původní profesí je rytec a své umělecké vzdělání doplnil v letech 1981 – 1986 studiemi na Střední odborné škole výtvarné Václava Hollara v Praze.

IMAGE:
Petr Minka: Sv. Václav

Výstavy:
Samostatné výstavy:
1997 Nová Paka, Městské muzeum – Suchardův dům
1999 Praha, Živnostenská banka, a.s.
1999 Mělník, Kulturní dům TGM
1999 Praha, GALERIE 9 – Vysočany
2000 Praha, Vrtbovský palác
2001 Praha, ČEZ, a.s.
2002 Týn nad Vltavou, Městská galerie ART CLUB
2002 České Budějovice, Kavárna GREGORIUS
2002 Praha, Nemocnice Na Homolce – R CENTRUM
2003 Lomnice nad Popelkou, Městské muzeum a galerie
2003 Temelín, I.S. JE Temelín Vysoký Hrádek
2004 Rakousko, Vídeň - ATELIER A
2004 Hluboká nad Vltavou, Galerie Knížecí dvůr
2004 Telč, Městská galerie
2005 Staré Hrady-Zámek
2006 Praha, Nemocnice Na Homolce - R CENTRUM
2007 Hradec Králové, Galerie CELEBRIS
2008 Vlašim, Muzeum Podblanicka - zámek Vlašim
2008 Praha, Ministerstvo zemědělství České republiky
2008 Štětí, Městská knihovna
2009 Sobotka, Galerie Karla Samšiňáka, Šolcův statek
2009 Štětí, Městská knihovna
2010 Mladá Boleslav, Městské divadlo
2010 Jičín, Valdštejnská lodžie
2010 Štětí, Městská knihovna
2011 Kralupy nad Vltavou, Kulturní dům KaSS
2011 Ústí nad Labem, Severočeská vědecká knihovna
2012 Písek, Prácheňské muzeum
2012 Jičín, Městská knihovna, Galerie Radost
2013 Štětí, Městská knihovna
2014 Praha, Galerie 9 - Vysočany 
2016 Praha, Hotel Villa
 
Účast na společných výstavách – výběr:
1998 Slovensko, Bratislava – Trienále ex libris
1999 Polsko, Ostrów Wielkopolski – Bienále ex libris
1999 Itálie, Milán – Associazione italiana ex libris
1999 ČR, Chrudim – IX. Trienále českého ex libris
2000 USA, Boston – Světový kongres FISAE
2001 Slovensko, Bratislava – Trienále ex libris
2002 ČR, Chrudim – X. Trienále českého ex libris
2003 Rusko, Sankt Petěrsburg
2003 ČR, Prostějov – Současné české ex libris
2004 ČR, Praha – Hosté Hollaru
2005 ČR, Chrudim- XI. Trienále českého ex libris
2006 Německo, Zwikau
2007 Švýcarsko, Nyon - Světový kongres FISAE
2007 Ukrajina, Odessa - Gra Marina
2008 ČR, Chrudim, XII. Trienále českého ex libris
2008 Argentina, Buenos Aires – Ex libris Mitos y Leyendas
2011 Polsko, Malbork- Bienále ex libris
2011 Čína, Peking, Erotické ex libris
2011 ČR, Praha, Hosté Hollaru
2011 ČR, Chrudim, XIII. Trienále českého ex libris
2012 Bělorusko, Minsk, Muzeum moderního umění
2014 ČR, Chrudim, XIV. Trienále českého ex libris
2016 ČR, Praha, Galerie 9 - Vysočany, Kabinet drobné grafiky
IMAGE:
Petr Minka: Don Quijote

Akademická malířka Nina Roháčová o Petru Minkovi:
„Měla jsem to potěšení a čest Petra Minku na výtvarné škole učit. Byl to velmi svědomitý, pracovitý a mimořádně nadaný student. Po absolutoriu se převážně věnoval knižní grafice, ilustroval a upravoval řadu knih. Lze zmínit alespoň ilustrace a obálku knih „Mauglí“ R. Kiplinga, nebo „Stroj času“ a „Ostrov doktora Moreaua“ H. G. Wellse. Posléze se zaměřil na volnou grafiku, jak na sérii tematických grafických listů, tak na tzv. drobnou grafiku pravé neprávem opomíjené sběratelské skvosty - na ex libris a pamětní listy. Ve volné grafice se zpočátku zaměřil na velké osobnosti se vztahem k Praze. Historie Prahy a její osobité, dosud zcela nezničené kouzlo v kontextu velkých a starobylých evropských měst je pro Minku i dnes trvalým zdrojem inspirace. Grafické listy věnované Praze mají nejen velký výtvarný půvab, ale bez výjimky navozují až mystickou duchovní atmosféru Prahy. Např. „Nový svět“, „Praha židovská“, „ Ahasver“, „Zvony“ a „Praha magická“, nebo „Praha tajemná“. K výročí Rudolfa II. v roce 1997 vytvořil cyklus sedmi grafických listů „Osobnosti rudolfínské doby“ v typograficky upraveném přebalu: císaře Rudolfa II, astronomů Tychona Brahe a Johana Keplera, malíře Giuseppe Arcimbolda, renesančního šlechtice Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, doktora Jána Jesenského a slavného rabbiho Jehudu Löwa. Každý z těchto grafických listů je obrazovou syntézou příslušné osobnosti, vyjadřuje její podstatné hodnoty a prostředí jejich života.
Dokonalé zvládnutí umělecké kresby i grafické profese umožnilo umělci využít při tvorbě všech možností technik suché jehly, leptu a měkkého krytu, což dává jeho pracím jak grafickou přesnost, tak malířský kolorit v široké škále od nejsvětlejších po nejtmavší partie.
Ke grafické profesi již tradičně patří znalost písma a zvládnutí kaligrafie. Již na výtvarné škole v tomto oboru Petr Minka vynikal a sám se nejednou přiznal, že vždy rád využije příležitosti písmo do obrazu zakomponovat. Tuto schopnost i zálibu mnohokrát předvedl při doplňování svých grafik s velkým vkusem rytými texty.
Své grafické listy autor také sám tiskne. Zpočátku byl ovšem vyzbrojen pouze teoretickými znalostmi a základními odbornými postupy získanými při studiu. Dnes již má za sebou mnoho tisíc pracovních hodin strávených u grafického hlubotiskového lisu. Experimentováním metodou pokus-omyl, tvrdošíjnou neústupností a neochotou ke kompromisu, který by znamenal slevit z nároků na technickou i uměleckou kvalitu, dobral se osobitého tiskového postupu a tím i nezaměnitelného vzhledu grafického listu. V poslední době spolupracuje Petr Minka i s uměleckým tiskařem Petrem Kábrtem z Lomnice nad Popelkou a z této plodné spolupráce vzešlo již vícero krásných tisků. Rovněž ze spolupráce s uměleckým litografem Tomášem Svobodou vzniklo již více drobných grafik a ex libris i rozměrnějších litografie volného rázu, vytvořené křídovou kresebnou technikou.

IMAGE:
Petr Minka: František Křižík na ex libris Jana Samšiňáka

Od roku 1998 Minka úzce spolupracuje s milovníky grafik, zejména se sběrateli ex libris. Dodnes vytvořil ne sice početně ohromující, zato však skvostnou řadu grafických lístků, které okouzlují nejen sběratele, ale i umělecké laiky nejen brilantním ztvárněním významných osobností, jako např. B. Němcové, J. Seiferta, J Zrzavého, B. Smetany, A. Dvořáka, B. Hrabala, T. G. Masaryka, E. Destinové, Marie Čermínové-Toyen, J. Váchala a jiných, ale i osobností světové kultury, W. A. Mozarta, R. Kiplinga, Leonarda da Vinci a dalších apod. Ve své tvorbě ex libris využívá autor i mytologické a bájeslovné motivy, s velkým zájmem o duchovní náplň a mravní poselství minulosti, a to s velkým citem pro poetičnost. Např. „Golem“, „Poseidon“, „Leda“, nebo „Danae“. Ve sběratelských kruzích a v kruzích kultivovaných milovníků grafiky je umělec znám jako jedinečný grafik, který tvoří z těchto tzv. účelových děl umělecké skvosty, které jsou ozdobou mnoha soukromých i veřejných sbírek jak v Čechách, tak i v zahraničí. Petr Minka svá ex libris vystavoval již na mnoha místech na samostatných i skupinových výstavách. Vícekrát na Bienále grafiky v Chrudimi, na Trienále ex libris v Bratislavě, Bienále ex libris v Ostrówu Wielkopolském v Polsku, kde byl za svá ex libris oceněn čestným uznáním. Dále v italském Miláně, švýcarském Nyonu, v Sankt Petěrburgu v Rusku, Bostonu v USA, aj. Zájem o Minkova ex libris dokládají i články uveřejněné v zahraničních publikacích, Boekmerk v Belgii a Contemporary international Ex-Libris Artist v Portugalsku.Petr Minka rovněž přispívá k propagaci české kultury u zahraničních návštěvníků tvorbou pamětních grafických listů. Jako např. pamětní listy pro Prahu, Telč, Lomnici nad Popelkou, Luhačovice, České Budějovice. Minka vytvořil i mnoho novoročenek jak pro soukromé objednavatele, tak i pro firmy a státní instituce. „Aqua vitae (Voda života)“, „Spící Morfeus“, „Opus magnum (Velké dílo)“, „Brána času“, „Karel IV.“, „Don Quijote“, „Prométheus“, to je jen několik názvů z více než tří desítek PF.
IMAGE:

Petr Minka: Zelený muž (olej na plátně)

V posledních několika letech se kromě grafické práce Petr Minka věnuje malířské tvorbě. Brilantně ovládá jak olejomalbu, tak pastel a královskou techniku akvarelu. Vytvořil řadu pastelových i olejových portrétů. Rozměrné olejomalby jsou Minkovi formátem i barevností protiváhou ke komorní grafické práci, z nichž zejména „Ticho“, „Zelený muž“ a „Chrám“ mají hlubokou duchovní a mravní náplň. Jeho dílo má filosofický a mystický smysl a podtext, vyjadřuje a plně realizuje odkaz velkého československého grafika Petra Dillingera „Umění má vzbuzovat ušlechtilé pocity“, a dokonale se mu to daří.

Petr Minka svým dílem, hlubokým zájmem o filosofii, duchovno a mystiku, stejně jako o českou a světovou historii a kulturu, navazuje na skvělou tradici nejen československé grafiky, ale i českého umění 20. století. Dodává mu i nový kolorit a vnáší do něj nového ducha a obsah. Ukazuje a otevírá cestu k pochopení hloubky a významu české národní kultury, rozvoji citu a lidskosti a tím přispívá k uchování a rozvoji citu a humanity a celosvětové kultury současné, ale, domnívám se, i budoucí společnosti. Minkovo dílo nejen klade věčné lidské otázky o smyslu a náplni života, vyvolává kladné emoce, ale zároveň na tyto otázky velmi osobitým a poctivým způsobem odpovídá. Toto vše činí jeho tvorbu jedinečnou, pozoruhodnou a velice cennou. Je dobře, že má česká kultura takového umělce.“