Tomáš Vitovský

IMAGE:

*1954 Praha †2014 Praha
 

Tomáš Vitovský téměř dvě desetiletí zachycoval proměnu nebo naopak chátrání některých částí naší metropole. Když v roce 2014 nečekaně zemřel, jeho dlouhodobý dokumentaristický záměr se tak náhle a neplánovaně uzavřel.

IMAGE:

Ač byl autor původním povoláním lékař, fotografii se plně věnoval řadu let. Vyznával autorské zpracování fotografie. Fotografoval na klasický film a fotografie zvětšoval fotochemickou cestou. Hlavními tématy mu zpočátku byly fotografie přírody, makrofotografie, posléze se intenzivně věnoval panoramatické fotografii zejména Prahy, kde trvale žil. Původně tvořil skládaná panoramata, později fotografoval převážně panoramatickými přístroji Horizont a FT 2. Jeho soubor panoramatických fotografií Prahy se každoročně rozrůstal. Zahrnoval nejen klasické krásy města, ale i jeho problémy, nedostatky a bolesti.

IMAGE:

Tématy Vitovského fotografií byla zapomenutá, opomíjená a neřešená místa jako nádraží Vyšehrad, Libeňský ostrov, holešovický přístav či nákladové nádraží Žižkov. Za své fotografie, zachycující mizející skutečnost, získával opakovaně ocenění v soutěži Praha fotografická. Byl členem fotografické skupiny PAN HORAMA, s níž společně vystavoval v ateliéru Fotorenesance, sdružující výtvarníky různého zaměření. Aktivně se podílel na práci Klubu fotografů amatérů na Žižkově. S účastí ve fotoklubu souvisí i Vitovského spolupráce s žižkovskou nonkonformní Galerií Krásova.

IMAGE:

Významnou etapu Vitovského života představuje dvouletá spolupráce s časopisem Temnokomorník. Jednalo se o fotografický časopis, vydávaný partou nadšenců a milovníků klasické černobílé fotografie. Vznikl spontánně na začátku roku 2010. „Jsou trochu retro a digitální fotografie míjí obloukem. Mají rádi kvalitní staré i současné fotografie, ale k některým ´moderním´ trendům ve fotografii jsou poněkud skeptičtí,“ popisuje pozadí časopisu Vitovský. Pro Tomáše Vitovského byla tato příležitost, nejen odborně a teoreticky přínosnou zkušeností, ale především možností se setkávat s fotografy a lidmi podobného přesvědčení a vkusu.

PhDr. Věra Matějů, předsedkyně Svazu českých fotografů


IMAGE: