Jicchak Kurt Brück

IMAGE:

* 9. března 1924 Vídeň † 10. června 1948 Gezer, Izrael
 
Nadaný kreslíř, ilustrátor, řezbář a hudebník. Složitá doba, v níž žil a těžké rány osudu, jimž byl vystaven, mu dovolily prožít jen velmi krátký život.

IMAGE:
Jicchak Kurt Brück: Ilustrace z knihy „Výlet na Masadu“

Na svého manžela vzpomíná jeho choť, paní Judith Shaked:

Jicchak Kurt Brück se narodil ve Vídni 9. března 1924. Tam prožil klidné dětství v kruhu své rodiny. Chodil do gymnázia a byl členem sionistického hnutí mládeže.
Na počátku války r. 1939 se musel rozloučit s rodinou. Rodiče a starší sestra našli azyl ve Švýcarsku. Díky židovským a dánským organizacím Jicchak odešel do Dánska. Tam žil a pracoval na velkém statku a stejně jako jiní se připravoval na „alija“ čili cestu do Palestiny a život v kibucu. To se uskutečnilo v březnu roku 1941. Jicchak nastoupil do internátu zemědělské školy Ben Shemen, kde strávil dvě léta. Na jaře r. 1945 byl mezi prvními budovateli nové osady – kibucu Gezer.
Jicchak se věnoval nejen nejrůznějším zemědělským pracím, ale i tvůrčí činnosti. Byl mnohostranně nadaný. Hrál na několik hudebních nástrojů, kreslil, vyřezával, psal mnoho článků vážných, ještě víc žertovných, většinou veršovaných, které také ilustroval. Byl vůdčím duchem kulturního života kibucu a zároveň přispíval k jeho hospodářskému prospěchu. Mezi svými vrstevníky byl nepřehlédnutelný, oblíbený, vynikal citlivou duší, svědomitostí a zodpovědností. Vyzařovala z něj duševní síla a kouzlo osobnosti. Měl rád přírodu a zvířata. Choval psy, zvlášť miloval svého boxera.
S rodiči a sestrou se setkal až v roce 1947, po jejich emigraci do Izraele. Nebylo jim dopřáno dlouho se navzájem potěšit. Během osvobozovací války Izraele r. 1948 byl kibuc přepaden jordánskou legií. Krutý boj mezi nerovnými silami stál život 28 obránců Gezeru. Mezi nimi byl i Jicchak. Jeho dcera se narodila až po jeho smrti a nedožila se ani druhého roku svého života.

IMAGE:
Jicchak Kurt Brück: Ilustrace z knihy „Výlet na Masadu“