Beseda s kastelánem

Beseda s kastelánem

První letošní beseda se na zahradě Šolcova statku uskutečnila v neděli 24. července. Jejím hostem byl kastelán hradu Karlštejn, Ing. Jaromír Kubů. Ačkoli celé dopoledne pršelo, jen se lilo, sešlo se mimořádně početné publikum. Nechyběli v něm dva další kasteláni – zámku Humprechtu a hradu Kost. Mluvilo se o králi Karlu IV., o radostech a strastech správců kulturních památek, vzpomnělo se i dávno minulého působení Ing. Kubů na hradě Kost. Hosta obratně zpovídal moderátor pořadu Jindřich Žemlička.

IMAGE:

Besedu jako obvykle doprovodil koncert Zámeckého saxofonového kvarteta Josefa Žemličky (na snímku druhý saxofonista zleva), s nímž – jak je v poslední době rovněž zvykem – si zahrál také kapelník Českého saxofonového kvarteta Roman Fojtíček (třetí saxofonista zleva). Na snímku, pořízeném Ing. Janem Hrdličkou, to vypadá, jako by někdo všem účinkujícím právě zavelel: „Vpravo hleď!“