Člověk míní, koronavirus mění

Člověk míní, koronavirus mění
Záludný koronavirus už zhatil nejeden kulturní počin. Ani my na Šolcově statku si netroufáme odhadnout, zda se nám objekt podaří zpřístupnit podle původního plánu, tedy 1. května t.r. Postupovat budeme v souladu s vládou vyhlášeným nouzovým stavem k ochraně obyvatelstva před onemocněním COVID-19. Sledujte, prosím, tyto webové stránky, na nichž vždy najdete aktuální informace.

IMAGE:
Budoucnost ukáže, zda naše dosavadní snahy o zahájení návštěvní sezóny nebyly pro kočku. Na snímku z pavlače shlíží sousedovic kocour Bertík, jenž našemu úsilí věnuje mimořádnou pozornost, tudíž nás doprovází na každém kroku.


IMAGE:
Ukázka z chystané výstavy obrazů a grafik ak. malířky Aleny Antonové. Toto jsou poslední 2 grafické listy, které A. Antonová vytvořila (r. 2007) pro předešlého hospodáře Šolcova statku, Karla Samšiňáka. Vlevo sv. Jan Nepomucký bez svatozáře, vpravo na základě reklamace objednavatele doplněný o svatozář s 5 hvězdami.


IMAGE:
Předsezónní údržba skončila kvůli nařízenému omezení pohybu dřív, než naplno začala. Stihli jsme provést jen některé venkovní nátěry, například napustit pavlač karbolineem.

IMAGE:

Také úklid zatím proběhl jen zčásti. Keramické kočky, které na návštěvníky obvykle hledí z oken, po koupeli osychají na zápraží, za přísného dohledu psa Pufa.