Doopravdy zavíráme

Doopravdy zavíráme
Dámy a pánové, marně byste od 31. října do 30. dubna lomcovali klikou Šolcova statku. Celý areál zůstane, jako každý rok, pro veřejnost uzamčen. S otevřenými náručemi vás opět přivítáme 1. května 2022.

IMAGE:
Objekty venkovního lapidária na zahradě vesměs zůstávají. Můžete je zhlédnout aspoň přes plot.


IMAGE:
Co už na zahradě nespatříte, je nemocný ořešák, který stával u kůlny. S blahosklonným posvěcením úřadů jsme jej 29. října 2021 porazili. V okamžiku pořízení této fotografie hospodář prosí Ježíše Krista (na snímku vpravo), aby odvážný stromolezec (na snímku vlevo) rizikové kácení ve zdraví přežil.

IMAGE:
Až do začátku návštěvní sezóny 2022 zůstanou uzavřené nejen tyto dveře lapidária…

IMAGE:
… ale i venkovní přívody vody. (Během pobytu ve vodoměrné šachtě se hospodář tvářívá obzvlášť inteligentně).