Koncert na počest Karla Samšiňáka

Koncert na počest Karla Samšiňáka
19. května se na zahradě Šolcova statku uskutečnil koncert na počest letošních výročí zakladatele zdejší galerie, dr. Karla Samšiňáka. 2. ledna uplynulo 95 let od jeho narození a 2. srpna si připomeneme 10 let, které uběhly od jeho skonu. Hold Karlu Samšiňákovi a jeho úctyhodnému odkazu svou účastí vzdalo přibližně 70 posluchačů.

IMAGE:
Tenorista Martin Vydra zpíval písně Franze Schuberta. Na klavír hrála Ludmila Juránková a na violoncello Kristýna Kalinová.

IMAGE:
Koncert uváděl hospodář Jan Samšiňák, neboť mu, nebožákovi, nic jiného nezbylo. Choť jej násilím svlékla z otrhaných montérek, v nichž na statku tráví většinu času a pohrůžkami jej donutila obléci sako a bílou košili. Vlevo od hospodáře taktéž trpící Ježíš Nazaretský.

IMAGE:

Aby nemusela naslouchat hospodářovu žvanění, klavíristka Juránková radši studuje noty. V obličeji violoncellistky Kalinové se zračí skepse.

IMAGE:
Ještě jeden pohled na Martina Vydru a jeho početné publikum. 

Foto Tomáš Záleský