Opožděná vernisáž

Opožděná vernisáž
Na jaře nám slavnostní zahájení výstav znemožnila přísná protiepidemická opatření, a proto jsme vernisáže uspořádali – koronaviru na vztek, na truc, navzdory a naschvál - až v neděli 22. srpna. Na snímku zleva doprava výtvarníci manželé Stanislava a Jan Kavanovi, žena sochaře Františka Urbana Věra Urbanová a její syn Václav Žmolík.

IMAGE:
Před zahájením pořadu jsme s vystavujícími umělci poseděli u krbu, opekli si buřty a popili víno, pivo i lihuprosté nápoje. Na snímku zleva doprava Jan Maget, Sylva Samšiňáková  a Jan Kavan.


IMAGE:
Po úvodním slovu moderátora Václava Žmolíka zazpívala jeho dcera, sopranistka Karolína Cingrošová.


IMAGE:
Následoval proslov grafika Jana Kavana, který spolu se svou ženou vystavuje svá díla ve zdejším lapidáriu.


IMAGE:
Manželé Kavanovi (na snímku vlevo) provedli návštěvníky svou expozicí v lapidáriu…


IMAGE:
… a Václav Žmolík byl průvodcem výstavou sochařských a restaurátorských prací Františka Urbana.