Sv. Jan Nepomucký

Sv. Jan Nepomucký

Pokud by se některý návštěvník webových stránek domníval, že se na statku od poslední vernisáže (8. května 2016) vůbec nic nestalo, hluboce by se mýlil, neboť:
1) Akademická sochařka paní Blažena Martiníková, jejíž výstavu zahájíme letos 21. srpna, poskytla Šolcovu statku velkorysý dar. Věnovala sem své dílo, sošku sv. Jana Nepomuckého (viz fotografie výše). Světcovu svatozář vylepšila a symbolem pěti hvězdiček doplnila iniciativní a tvůrčí uklízečka statku, MUDr. Sylva Benešová. Dobře ví, jak taková svatozář vyhlíží. Vídá ji totiž kol hlavy zdejšího hospodáře Jana Samšiňáka, široko daleko proslulého holubičí povahou, jemnými mravy a láskou k bližnímu, lhostejno ke kterému.

IMAGE:

2) Vnitřní prostory statku začaly monitorovat bezpečnostní HD kamery s nočním IR viděním a detekcí pohybu (viz nenápadný aparát na snímku v pravém horním rohu), synchronizované s poplašným zařízením, napojeným na... Ale dosti zbytečných řečí.


IMAGE:

3) Do dveří galerie bylo instalováno počítadlo návštěvnosti, sčítající přerušení infračerveného paprsku vstupujícími osobami. Každý průchod dveřmi se tak zobrazí na displeji přístroje. Debilní aparát však nerozlišuje mezi příchody a odchody a mezi návštěvníky a personálem, a proto hodnotu na displeji nezapomínejme podrobit náročnému matematickému úkonu:

a) vydělit dvěma

b) odečíst konstanty PrůPíBá, UDrBe a StaHoSa (vysvětlení níže)

i) PrůPíBá = průchody průvodkyně paní Bázlerové

ii) UDrBe = průchody uklízečky dr. Benešové

iii) StaHoSa = průchody statkáře Honzy Samšiňáka.

Instalací tohoto systému dosáhla elektronizace objektu takového stupně, že rodný dům básníka Šolce může směle konkurovat jaderné elektrárně Temelín.