Svatba jako řemen

Svatba jako řemen
Na Šolcově statku se odehrál příběh bezmála románový. Před pár lety tu do funkce uklízečky nastoupilo prostinké děvče z venkova – anestezioložka MUDr. Sylva Benešová. Obratným zacházením s koštětem si získala napřed pozornost, pak i náklonnost hospodáře. Zanedlouho mezi ním a uklízečkou přeskočila jiskérka, která 23. března 2018 zažehla plamen, tak nebezpečný pro dřevěné objekty: na snímku ze statku odcházejí Sylva Benešová a Jan Samšiňák na městský úřad, aby tam uzavřeli sňatek.


IMAGE:
Svatební společnost se blíží k radnici.


IMAGE:
Vzácný svatební host – akademická malířka Alena Antonová – postála před svým obrazem, který trvale zdobí soboteckou obřadní síň.

IMAGE:
Hudební doprovod obřadu zajistil flašinet z inventáře Šolcova statku.

IMAGE:

Na pokyn místostarosty pana Janatky si novomanželé Samšiňákovi dali první manželský polibek. Vpravo postává svědek ženicha, Ing. Petr Zajíček, známý též jako zachránce Šolcova statku. V minulých letech totiž řídil a projektoval jeho rekonstrukci.

IMAGE:
Starobylý zámek Humprecht (v pozadí) už shlížel na ledacos, ale svatbu hospodáře Šolcova statku s tamní děvečkou jistě ještě neviděl a znovu hned tak neuvidí.

IMAGE:

Ženich svou žínku přenesl přes práh domova jak pírko, s nímž by snad i přes plot skočil.

IMAGE:

Novomanželé krájí v síni statku svatební dort. Družička už se ho nemůže dočkat.
 

Foto Jaroslav Hodík