Venkovní lapidárium

Venkovní lapidárium
Součástí vernisáže obrazů akademického malíře Zdeňka Marčíka bylo i slavnostní odhalení sochy ak. sochaře Jaroslava Vacka "Shledání". Plastika bude v zahradě statku umístěna natrvalo, jako součást 3. výstavního prostoru - rodícího se lapidária pod širým nebem. Během léta k ní ještě přibude socha ak. sochaře Petra Šturmy "Toaleta". Pro jistotu upřesňuji mnohoznačný název. Půjde o sochu koupající se dívky.

IMAGE:
Vackovo "Shledání" těsně před odhalením

IMAGE:
Okamžik odhalení. Klavírista Bohuslav Lédl hraje slavnostní znělku. Přihlíží ak. malíř Zdeněk Marčík a saxofonista Josef Žemlička.

IMAGE:

"Shledání" po odhalení