Tabulková data K. Samšiňáka

Životopisná data Karla Samšiňáka

2.1.1923 Narodil se v Sobotce v rodině obchodníků.
1929 - 1938 Školní docházka v Sobotce.
1938 - 1942 Studia na klasickém gymnáziu v Mladé Boleslavi, ukončená maturitou.
1942 Publikuje svou první vědeckou práci „Studium mravenců v okolí Sobotky“.
1942 - 1944 Studia na Střední průmyslové škole automobilní v Mladé Boleslavi.
1944 - 1945 Pracuje jako obchodní příručí v podniku svého otce.
1945 -1949 Na Přírodovědecké fakultě UK studuje obor parazitologie u prof. Otty Jírovce.
1949 - 1953 Stává se ředitelem oblastního muzea v Děčíně. Zde se utváří jeho vztah k výtvarnému umění.
1950 V Děčíně, v Hudečkově ulici, zakládá městskou galerii.
1954 - 1955 Základní vojenská služba v jednotkách Pomocných technických praporů.
1955 - 1986 Působí jako myrmekolog a akarolog v Biologickém ústavu ČSAV v Praze. Objevuje roztoče z čeledi Pyroglyphidae, který žije v lůžkovinách a vyvolává alergie. Zažehnává kalamitu, kterou v panelových domech na sídlišti Solidarita v Praze způsobilo pomnožení roztoče Tyrophagus putrescentiae. Včas zjišťuje napadení včelstev parazitem Varroa jacobsoni. Na chodbě ústavu pořádá výstavy výtvarného umění.
23. 9. 1955 Sňatek s mykoložkou RNDr. Annou Samšiňákovou, CSc., roz. Neužilovou. Děti Jan (*1957) a Hana (*1965).
1957 Vychází mu první kniha – Klíč zvířeny ČSR I, II.
1971 Po smrti otce se jako nájemník stěhuje do obecního bytu v jinak prázdném Šolcově statku, který až do znárodnění r. 1950 patřil rodině Samšiňáků. O dům se začíná starat jako o vlastní. Opravuje jej a ústřední sednici předělává na stálou výstavní síň.
1973 - 1981 Spolu s V. Mikulem a J. Vitáčkem vydává časopis Okno, v němž mj. prvně vychází slavné paměti malíře Vladimíra Komárka, později vydané v samostatné knize „Pojednání o mé radostné cestě od kolébky ke krematoriu“.
1.7.1974 Na Šolcově statku pořádá výstavu grafiky J. N. Tichanoviče, čímž zahajuje nepřetržité fungování galerie, která dnes nese jeho jméno.
1979 Vydává odbornou publikaci „Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka“.
1983 Československá akademie věd mu uděluje stříbrnou medaili G. J. Mendela za celoživotní přínos biologickým vědám.
1986 - 1987 Odchází do penze. Zaměstnává jej však Státní ústřední archiv v Praze na Hradčanech. Karel Samšiňák se tu zabývá ochranou archiválií před živočišnými škůdci.
1987 Vrací se do rodné Sobotky. Po určitou dobu ještě působí v literárním archivu Památníku národního písemnictví na Starých Hradech u Jičína.
1990 V rámci restitucí Šolcův statek přechází do vlastnictví Karla Samšiňáka.
1993 V Edici opožděných samizdatů vychází jako bibliofilský tisk Samšiňákova fiktivní vědecká práce „O mouchách a lidech“ - o hubení obtížného hmyzu složeným Rudým právem aj.
2005 K. Samšiňák předává statek svému synu Janovi, nadále zde však organizuje výstavy.
2.8.2008 Karel Samšiňák umírá v hospici v Prachaticích.
22.8.2008 Karel Samšiňák je in memoriam prohlášen čestným občanem Sobotky.
2008 Posmrtně vychází poslední Samšiňákova kniha „Sobotecko minulého století aneb fotografie Jaromíra Kuchaře se vzpomínkami Karla Samšiňáka“.
5.7.2009 Výstavní síň, kterou K. Samšiňák založil, je slavnostně pojmenována na Galerii Karla Samšiňáka a opatřena jeho sádrovou bustou od akademické sochařky Stanislavy Kavanové.
2013 Původní sádrová busta Karla Samšiňáka je nahrazena bronzovým odlitkem z dílny kovolijce Miloše Vacka.


IMAGE:
Jičínská ulice v Sobotce na počátku 20. století. Druhý dům zleva, č.p. 201, postavil roku 1801 Alois Schnirch, předek sochaře Bohuslava Schnircha (Trigy na Národním divadle aj.). V tomto domě, tou dobou patřícím Karlu Samšiňákovi st., se 2. ledna 1923 narodil dr. Karel Samšiňák.

Spolková činnost Karla Samšiňáka

Abecední seznam spolků, v nichž působil Karel Samšiňák

 1. Česká parazitologická společnost
 2. Česká společnost entomologická
 3. Junák – Svaz skautů a skautek ČR
 4. Klub bývalých příslušníků Pomocných technických praporů (kronikář)
 5. Klub přátel Hollara (= Sdružení českých umělců grafiků v Praze)
 6. Klub přátel města Sobotky (dlouholetý předseda)
 7. Klub sběratelů kuriozit
 8. loutková divadla (např. divadlo „Brouček“ v Praze 6 n. „Skautské loutkové divadélko v Sobotce)“
 9. Občanské sdružení Paměť Českého ráje a Podještědí
 10. Pekařova společnost Českého ráje
 11. Sdružení studujících soboteckých
 12. Společnost bratří Čapků
 13. Spolek českých bibliofilů
 14. Spolek sběratelů a přátel ex libris (dlouholetý předseda)
 15. Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická
 16. Zdělanci (neoficiální stolní společnost, působící na Šolcově statku v Sobotce)

 

IMAGE:
Karel Samšiňák před autoportrétem Václava Špály

Zkrácený přehled publikační činnosti Karla Samšiňáka

Samostatné publikace, v nichž  Karel Samšiňák figuruje jako autor či spoluautor
Název publikace Kdy a kde vyšlo
Kost, Trosky, Prachovské skály – malý průvodce Sobotka 1948
Humprecht – malý průvodce Sobotka 1948
Příspěvek k morfologii a ekologii cizopasné mouchy Pseudacteon formicarium Praha 1949
Klíč zvířeny ČSR I, II Praha 1957
Roztoči a klíšťata škodící zdraví člověka Praha 1979
Marie Michaela Šechtlová: ilustrace - grafika Opava 1985
Jaroslav Vitáček: soupis osobního fondu Praha 1990
Some relationships between mites and insects Brno 1991
O mouchách a lidech Praha 1993
Semtinská lípa Křižánky 2001
Naděžda Melniková - Papoušková Liberec 2007
Traktát o Váchalovi Praha 2007
Sobotecko minulého století aneb fotografie Jaromíra Kuchaře se vzpomínkami Karla Samšiňáka Sobotka 2008
Samšiňákovy články v novinách a časopisech
Téma Samšiňákových příspěvků Tiskoviny, v nichž je Karel Samšiňák publikoval
Biologie Acarologia, Časopis české společnosti entomologické, Časopis národního muzea, Entomologické listy, International Journal of Acarology, Ochrana přírody, Vesmír, Zprávy České parazitologické společnosti, Živa
Výtvarné umění Knižní značka, Okno
Historie, vlastivěda, částečně i přírodní vědy, výtvarné umění Bousovák, Listy starohradské kroniky, Od Ještěda k Troskám, Pojizerské listy, Předvoj, Sobotka (vlastivědné sborníky), Zpravodaj Šrámkovy Sobotky

Převzato z knihy Jana Samšiňáka "Šolcův statek v Sobotce - Historie, lidé, umění".
Vydalo nakladatelství Vladimíra Němečka, Varnsdorf 2015.