Jaroslav Podmol

IMAGE:
*
16. září 1925 Soběchleby - † 6. ledna 1995 Mnichovice
 
Životopisná data:
1938–1942 studoval na reálném gymnáziu v Lipníku nad Bečvou;
1942–1945 navštěvoval postgraduální kurz kreslení a malby DEC-ART J. Masaka v Praze
1945–1948 studoval Školu umění ve Zlíně
1948–1953 studia na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u prof. J. Kavana
1953–1956 aspirant VŠUP u prof. J. Kavana
1954 od tohoto roku se zúčastňoval kolektivních vystav na různých místech Československa i v zahraničí: Belgie, Bulharsko, Egypt, Etiopie, Itálie, Kanada, Kuba, NDR, NSR, Rakousko, Švédsko, Turecko, Západní Berlín
1955–1959 pracoval jako výtvarník v Západočeských keramických závodech v Horní
Bříze
1959–1969 působil jako vedoucí keramické hutě Ustředí uměleckých řemesel
ve Štěchovicích
1969–1985 profesorem modelování a kreslení na Střední průmyslové
škole v Bechyni
1986 účastnil se XII. mezinárodního keramického sympozia v Bechyni
 
IMAGE:  
Zátiší s česnekem, průměr 37 cm, r. 1976
 
Výstavy:
1956 Závodní klub Horní Bříza
1962 Zahrada Uměleckoprůmyslového muzea Praha s F. Davidem
1969 Týdny v ateliéru Praha
1970 Biel, Lausanne, Bern – Švýcarsko s F. Davidem, Galerie Letná Praha
1971 Kniha Sobotka
1972 Muzeum dělnického hnutí Semily
1973 Galerie Zlatá lilie Praha
1974 Prager Galerie Norimberk NSR, Městská galerie Vodňany
1975 Muzeum Česká Lípa, Galerie bratří Čapků Praha
1977 Muzeum keramiky Bechyně
1978 Výstavní síň Umění knihy Praha
1980 Galerie Centrum Praha
1981 Síň Ustředí uměleckých řemesel Praha
1982 Galerie Díla Olomouc, Muzeum středního Pootaví Strakonice, Galerie Díla České Budějovice, Bunde – NSR s A. Antonovou
1983 Tábor, Zlín
1984 Adamov, Praha
1985 Bechyně, Strakonice, České Budějovice
1986 Galerie Díla Havířov
1987 Muzeum Blatná s Petrem Otřísalem, Galerie výtvarného umění Cheb
1988 Okresní vlastivědné muzeum J. A. Komenského v Přerově – Výstavní síň Pasáž
1989 Ostrava, Bechyně
1990 Frýdek-Místek s B. Podmolovou
1991 Český Brod, Pelhřimov s A. Antonovou, Mnichovice
1992 Kolín, Český Krumlov s B. Podmolovou
1993 Volyně s B. Podmolovou
1994 Bystřice pod Hostýnem
1997 Tábor
2001 Kersko
 
IMAGE:  
Kalvárie, průměr 34 cm, r. 1981
 
Ocenění:
Získal čestný diplom AIC na Mezinárodní výstavě současné keramiky v Praze 1962, ve Faenze 1967, 1968, 1969, v Qualdo Tadino 1969 a zlatou medaili a bavorskou
státní cenu na Mezinárodním veletrhu uměleckých řemesel v Mnichovivě 1977.
 
IMAGE: Kanaán, výška 26 cm, r. 1968
 
Prof. Naděžda Melniková – Papoušková o Jaroslavu Podmolovi:
(úvodní slovo k výstavě r. 1975)
Za padesát let života už každý umělec má čas nejen si uvědomit, co chce vytvořit, ale i to, jak to asi udělá. Jaroslav Podmol není kolísavou náturou. Neznám ho sice od dětství, ale cítím, že nikdy nezradí svoji myšlenku a bude - nešetře sil - stavět to, za čím jde už od svého
mládi. Svá první učební léta strávil ve zlínské Škole umění, ale jelikož mu tato nestačila, přešel na Uměleckoprůmyslovou školu v Praze, kterou také dokončil. Je člověkem činu. Zapojil se do práce a do výroby. Teprve před šesti roky se stal profesorem v Bechyni na tamější keramické škole. To je ve zkratce vnější stránka jeho umělecké činnosti.
Podívejme se teď na to, co Jaroslav Podmol udělal a dělá. Svým vzděláním a do značné míry i svými snahami a zájmy je sochařem, který používá keramického materiálu a techniky k realizaci svých představ a snů. Není sochařem monumentálním, který by stavěl na nároží a náměstí pustá nic. Má naopak lidské měřítko, které mu však nezabraňuje podat v menším formátu věci velkého napětí. Některé jeho postavy, například Jezdec, zastaví i náhodného diváka a přinutí ho zamyslet se nad tím, co je člověk a jaký je smysl jeho života. Ve výtvarném umění hrají tvar a forma povětšině mnohem větší úlohu než takzvaný obsah. Tím se liší skutečné sochařství a malířství od literatury. Tím se dá také vysvětlit, že se Jaroslav Podmol obrátil k zátiší, které jinak sotva najdeme jako součást keramické tvorby. Zvolil i zde dost neobvyklou formu, totiž vysoký reliéf umístěný na oválném, talířovitém tvaru. Další vlastností těchto prací je, že spojují točení na kruhu s prací čistě skulpturální a jsou jasně určeny na zavěšení. Mimo neživých předmětů tvoři takto i figurální skupiny. Jsou to nezvyklá zátiší, která na diváka působí značně uklidňujícím dojmem. I bohatý děj některých těchto polo-plastik je uklidňující a smiřující. Je to vždy jakési mravní kázání, které vyvádí diváka z marného hemžení davu. Tají v sobě špetku čehosi starodávného, ale ne zastaralého. Nedrásá nervy, není však pasivní a pomáhá k zahloubání nejen do čistého umění jako takového, ale vede i k hlubokému smyslu života a umělecké činnosti. To vše staví Jaroslava Podmola do kategorie umělců lišících se podstatně od běžné tvorby. Tím, že je pochopitelný, stává se nejen výtvarným, ale i morálním tvůrcem věcí, které rozsvěcují vůdčí plaménky v lidském životě. Skromnost, která je v tomto případě zbytečnou vlastností, vede umělcovu ruku k jasnosti a - řekla bych - k laskavému pojetí všeho, s čím se setkáváme. Je to zjev vzácný, ojedinělý a nadmíru žádoucí v dnešním umění všeho druhu.
 
IMAGE:  
Sloup s havrany, výška 300cm, r.1979

Barbora Podmolová

IMAGE:
*
11. února 1958 v Praze, dcera Jaroslava Podmola
 
Životopisná data:
1973-1977 studovala na Střední průmyslové škole keramické v Bechyni u prof. Bohumila Dobiáše
1990-1993 členka Unie výtvarných umělců,
1994 stává se členkou Sdružení výtvarných umělců keramiků
 
IMAGE: Oheň z cyklu Živly, průměr 60 cm, r. 2005
 
Samostatné výstavy:
1989 Městske muzeum Bechyně
1990 Galerie d, Ostrava
1991 Muzeum Beskyd, Frydek-Mistek
1991 Podlipanske muzeum, Česky Brod
1992 Galerie Lucina, Tábor
1992 Rodný dům Václava Pichla, Bechyně
1992 Galerie M, Český Krumlov
1992 Regionální muzeum Kolín
1993 Městské muzeum Volyně
1993 Galerie Lilie, Praha
1994 Městské muzeum Blatná
1998 Gotický sál, Hranice na Moravě
2002 Atelier Kuba, Kersko
2004 Galerie Chodovská tvrz, Praha.
 
IMAGE: Voda z cyklu Živly, průměr 60 cm, r. 2005
 
Kolektivní výstavy:
1976–1989 Výstavy ART Centra Praha, SRN, Norsko, Nizozemí
1983 Arboretum Bílá Lhota
1991 Výstava SVUK, Curych, Švýcarsko
1991–1997 přehlídky keramické tvorby, Václavské sklepy, Český Krumlov
1992–2004 Keramono, tematické výstavy SVUK, Praha
1993 Výstava SVUK, Villach, Rakousko
1995 Prager Kunst, Detmold, Německo
1994 Česká současná keramika / Czech Contemporary Ceramics, Dům U kamenného
zvonu, Praha
1997 Keramické léto, Chomutov
2000 Salon 2000, Průmyslový palác, Praha
 
Zastoupení ve sbírkách:
Soukromé sbírky v ČR i v zahraničí;
Mezinárodní muzeum keramiky AJG, Bechyně 10
 
IMAGE:  
Konvice, výška 45 cm, r. 1995
 
PhDr. Milouš Růžička o Barboře Podmolové:
(úvodní slovo k výstavě r.1998)
Barbora Podmolová  jemně a pečlivě formuluje kontrastní působení, nejrozmanitějšími způsoby a variantami osobité stylizace. Hledání, proměna tvaru, poznamenaná základní variantou kruhové formy, oblosti linií a tvarů, materiálu dává nejen definitivní tvar uměleckého díla, ale i přístup k jasně vyznačenému, členitému dekoru.
Nevylučující obrysovou linku, tvoří podstatnou část její práce; v zjemnělé a náročnější dekorativní výzdobě však už nerozkládá formu v objemech, ale v plochách, hrou negativu a pozitivu, složitosti členění dekorativního prostoru, se zcela novým přístupem k jeho kompoziční úrovni. Přímo určována dekorativními elementy, jemně, kontrastně, s většími kompozičními zákonitostmi a s větší členitostí kompozice na ploše umožňuje vnitřní struktuře prvků složitější systém traktování, v různých technikách, ve volbě dekoru zvýrazňujících dekorativní kontrast; vychází z problematiky odlišných témat...
 
 
IMAGE:  
Zrcadlo, výška 37 cm, r. 2003