62. Šrámkova Sobotka na Šolcově statku

62. Šrámkova Sobotka na Šolcově statku
62. ročník festivalu Šrámkova Sobotka přinesl i na Šolcův statek širokou nabídku kulturních pořadů. Ta mohla být ještě širší, kdyby v pátek 6. července déšť nezahnal Helenu Illnerovou, Jiřího Grygara a jejich posluchače ze zahrady statku do sálu spořitelny. Na prvním snímku, ze soboty 30. června t.r., se dvojnásobný laureát ceny Magnesia Litera, spisovatel Emil Hakl (sedící), chystá na autorské čtení.

IMAGE:
Asistent hospodáře, František Jiří Horák (zcela vlevo), doprovázel Emila Hakla (zcela uprostřed) hrou na flašinet.


IMAGE:
V neděli 1. července ve 13h na Šolcově statku prvním zastavením odstartovalo Poetické odpoledne.

IMAGE:
Téhož dne, 1. července v 15h, se v Galerii Karla Samšiňáka otevřela výstava grafik akademického malíře Jiřího Anderleho. Autor se jí sice nemohl zúčastnit, přesto však na vernisáži promluvil. Na snímku z 27. června t.r. vidíme Mistra, jak na zahradě svého pražského domu do diktafonu nahrává řeč, která se pak přehrála z reproduktoru.

IMAGE:
Z vernisáže výstavy grafik Jiřího Anderleho. Na klavír hrál Milan Dvořák.

IMAGE:
Z vernisáže výstavy grafik Jiřího Anderleho. Zpívala Eva Kriz – Lifková (vpravo). Hospodář Jan Samšiňák (vlevo) plácal páté přes deváté, čemuž se odborně říká moderování.

IMAGE:
Z vernisáže výstavy grafik Jiřího Anderleho. Návštěvníků byla plná zahrada a kdo se na ni nevešel, stál za plotem.

IMAGE:
Ve čtvrtek 5. července ve 13h předstoupila před své posluchače Zuzana Maléřová (druhá zleva) s pořadem „O květině“. Program uváděla vedoucí kulturního střediska Pavlína Havlová (vlevo).

IMAGE:

Vyprávění Zuzany Maléřové zpěvem doprovodila její dcera, Alžběta Bohdanová. Na kytaru hrál Vratislav Zochr.

 

Foto Michal Krechowski, Bohumír Procházka a Jan Samšiňák