Adventní věnec zdobí a betlémy září

Adventní věnec zdobí a betlémy září
V čase adventu zdobí dveře Šolcova statku adventní věnec, vlastnoručně uvitý Sylvou Samšiňákovou. Hlídacímu psu Pufovi (na snímku) tak přibyla starost o novou položku inventáře.

IMAGE:
Od roku 2016 se v adventním čase ve večerních hodinách za okny Šolcova statku automaticky rozsvěcí betlémy Jiřího a Markéty Škopkových. Kdo po 16h zabloudí do uličky, vedoucí podél zahrady, naskytne se mu podívaná, kterou zachycuje výše uvedený snímek.

IMAGE:
Takto betlémy vyhlíží za denního světla.

IMAGE:
Z dalšího dění na statku snad stojí za zmínku odvoz truhly do pražské dílny mistra – restaurátora. Do začátku sezóny se tento jedinečný exponát vrátí na své místo v síni.