Havárie

Havárie
Houbám se letos daří nejen v lesích, ale zjevně i v domácnostech. Toto nadělení jsme nalezli pod postelí ložnice v přízemí Šolcova statku.


IMAGE:
Firma Durango opravy zahájila neprodleně. Vytrhala zasažená prkna, vyvezla podsypávku a prohloubila prostor pod podlahou.


IMAGE:
Navezl se nový štěrk a celá plocha se chemicky ošetřila.


IMAGE:
Musel se vyměnit i základový trám. Opravy i nadále pokračují, aniž by jakkoli omezovaly naše návštěvníky. Přijďte si prohlédnout výstavy, navštivte naše besedy či koncerty. Kompletní kulturní program najdete na těchto webových stránkách, po kliknutí na heslo „Výstavy a pořady“.