Poslední vernisáž návštěvní sezóny 2019

Poslední vernisáž návštěvní sezóny 2019
Poslední expozicí letošní návštěvní sezóny je výstava černobílých fotografií, žel, již nežijícího fotografa Tomáše Vitovského. Na lavičce zprava doleva předsedkyně Svazu českých fotografů PhDr. Věra Matějů, sestra vystavujícího Štěpánka Vitovská a jeho synovec Kristián Vitovský. Vernisáž moderuje hospodář Jan Samšiňák. Podle výhružně vztyčeného ukazováčku patrně právě kárá pozdně příchozí.

IMAGE:
Hraje hudební skupina Minerální družina.
 
IMAGE:
O fotografickém díle Tomáše Vitovského promlouvá PhDr. Věra Matějů.
 
IMAGE:
Minerální družině právě z oken naslouchají keramické kočky od Sylvy Samšiňákové a ze zahrady asi 70 posluchačů.
 
IMAGE:
Na samý závěr hudební produkce zazněly i velebné tóny zdejšího flašinetu.
 
IMAGE:
Opulentní občerstvení na závěr vernisáže. Víno a pivo teče proudem, venku se opékají buřty.
 
IMAGE:

Pohled do výstavní síně. Uprostřed jako dekorace historický zvětšovací přístroj Magnifax I. Pochází z fotokomory fotografa Josefa Samšiňáka, který na Šolcově statku až do roku 1948 provozoval fotografický ateliér.
 
IMAGE:
Ještě jeden záběr výstavní síně. Ve vitrínách jsou vyloženy panoramatické kamery Tomáše Vitovského (Horizont, FT 2) a slavné fotopřístroje socialistické éry: Pentacon Six TL, Exakta Varex IIb, Exa aj.
 
Foto Ivan Poltavec