Setkání s akademickou malířkou Alenou Antonovou

Setkání s akademickou malířkou Alenou Antonovou
Jako náhrada za vernisáž, která se pro koronavirovou krizi nemohla uskutečnit, proběhlo 27. června na Šolcově statku setkání s akademickou malířkou Alenou Antonovou – dáma na snímku v popředí vpravo.

IMAGE:
Sešlo se početné publikum


IMAGE:
Nebohému hospodáři opět nezbylo, než aby pořad moderoval, což je činnost, již z duše nenávidí

IMAGE:
František Jiří Horák zahrál na flašinet skladby, které sám vybral

IMAGE:
Součástí pořadu byla i prezentace nově vydané knihy „Ptáci nejen Českého ráje“, kterou představil a zájemcům podepisoval její autor, ornitolog Zdeněk Mrkáček

IMAGE:
Na závěr pořadu si návštěvníci v Galerii Karla Samšiňáka prohlédli výstavu obrazů ak. malířky Aleny Antonové…

 

IMAGE:
… a v lapidáriu kolekci keramiky a porcelánu ak. sochařky Hany Benešové

 

Foto Sylva Samšiňáková, Vladislav Procházka a Zdeněk Mrkáček