Vernisáž - keramika Blaženy Martiníkové

Vernisáž - keramika Blaženy Martiníkové

V neděli 21. srpna 2016 ve 14 hodin jsme na Šolcově statku, v Galerii Karla Samšiňáka, zahájili poslední výstavu sezóny.  Představuje se tu keramika a porcelán akademické sochařky Blaženy Martiníkové.

IMAGE:
V popředí akademická sochařka Blažena Martiníková. Nad ní stojí její syn, akademický sochař Milan Martiník, který pronesl úvodní slovo.

IMAGE:
Na vernisáži zahrál a zazpíval Jazz h Factor Františka Kozderky.

IMAGE:
Vernisáž ukončilo slavnostní odhalení nového exponátu zdejšího lapidária pod širým nebem, sochy akad. sochaře Petra Šturmy „Toaleta“.

IMAGE:
Spolužačky z Vysoké školy uměleckoprůmyslové pózují před „Toaletou“ dalšího svého spolužáka, akad. sochaře Petra Šturmy. Vlevo choť zesnulého umělce, akad. malířka Alena Antonová, vpravo akad. sochařka Blažena Martiníková.