Zahájení 44. návštěvní sezóny

Zahájení 44. návštěvní sezóny

V pondělí 1. května ve 14h byla na Šolcově statku slavnostně zahájena již 44. návštěvní sezóna. Bohatý program zahrnoval vernisáž výstavy soch ak. soch. Jaroslava Vacka, křest právě vydané monografie ak. soch. Petra Šturmy a vernisáž výstavy kreseb Jicchaka Kurta Brücka, doplněných fotografiemi Andrease Kreinera a keramikou ak. soch. Hany Benešové. Vzdor proměnlivému počasí se sešlo početné publikum.

IMAGE:
Po hospodářově úvodním proslovu se návštěvníkům otevřela expozice v lapidáriu.

IMAGE:
Na vernisážích zapěli absolventi a posluchači JAMU, sopranistka Karolína Žmolíková a tenorista Martin Vydra. Ten se postaral i o klavírní doprovod.

IMAGE:
Mezi vernisážemi byla pod sochou ak. sochaře Petra Šturmy pokřtěna jeho právě vydaná monografie. Knihu, čerstvě pobryndanou šampaňským, přebírá choť zesnulého umělce, ak. malířka Alena Antonová.

IMAGE:
Návštěvníci si prohlíží druhou výstavu – kresby J. K. Brücka, doplněné keramikou ak. soch. Hany Benešové, fotografiemi Andrease Kreinera a řadou dobových dokumentů.

IMAGE:
Ještě jeden pohled na současnou výstavu v Galerii Karla Samšiňáka.

IMAGE:
Při vernisážích byly dámy, které se na zdaru akcí podílely, obdarovány květinami. Hospodář tu předává kvítí prof. Nomi Shaked Monderer, profesorce matematiky v oddělení informačních systémů Jizreel Valley College. Ta, spolu se svým bratrem prof. Yuvalem Shakedem, na akci zastupovala svou maminku, pí Judith Shaked, jež nám poskytla kresby J. K. Brücka, svého prvního manžela.

IMAGE:
Pánové obdrželi knihu Zdeňka Mrkáčka „Duše Českého ráje“. Publikaci právě přebírá Andreas Kreiner, který do Sobotky dorazil až z Vídně. Jeho fotografie z Judské pouště doplnily soubor kreseb J. K. Brücka.

IMAGE:
Návštěvníci se během pauzy občerstvovali preclíky, vínem a minerální vodou Mattoni.

Foto Andreas Kreiner, Yuval Shaked a Jan Samšiňák